دانلود آهنگ یارب تا کی تنها باید در این دنیا – دور از یارانم – از آغاسی

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی لیست بقیه آهنگهای آغاسی دور از یارانم یارب تاکی تنها بایددراین دنیانه روشنی به شبم نه خنده ای به لبم نه کس که تاشنود خبر زسوزتبمدورازیارانمبی هم زبانماین دل کی به شب من بیند صبح سپیدی کی برقلب شکسته تابد نورامیدیدورازیارانمبی هم زبانمآه به دوچشم […]

دانلود آهنگ وقتی تو پیشم نباشی یار من سهیلو از آغاسی

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی لیست بقیه آهنگهای آغاسی سهیلو وقتی تو پیشم نباشییار من سهیلومی خوام که دنیا نباشهیار من سهیلومی خوام تموم زندگیمیار من سهیلویک دفعه از هم بپاشهیار من سهیلوواخ یار من سهیلودلدار من سهیلوواخ یار من سهیلودلدار من سهیلوتو زندگیم تو را می خوام یار من […]

دانلود آهنگ وقتی که موهاتو دونه به دونه پریشون میکنی به روی شونه – رسوای یار – از آغاسی

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی لیست بقیه آهنگهای آغاسی

دانلود آهنگ وقتی از بالای کوچه سایه ی تو پیدا میشه – خواستگار – از آغاسی

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی لیست بقیه آهنگهای آغاسی خواستگار وقتی از بالای کوچه سایه ی تو پیدا میشه به دلم خدا گواهه که دوباره غوغا میشهخواستگار داری می دونمصدتا یار داری میدونمچه کنم قلب پریشون حرف حق سرش نمیشهمیدونه که بی وفایی اما باورش نمیشهخواستگار داری می دونمصدتا یار […]

دانلود آهنگ تو مستی من مستم دستتو بده به دستم – الهی امشب صبح نشه – از آغاسی

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی لیست بقیه آهنگهای آغاسی الهی امشب صبح نشه تو مستی من مستم دستتو بده به دستمامشب با جام می دست پای غم رو بستمامشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشهالهی امشب صبح نشهامشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشهالهی امشب صبح نشه الهیتو […]

دانلود آهنگ روزی که تو را دیدم دیدم و پسندیدم – خطا – از آغاسی

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی لیست بقیه آهنگهای آغاسی خطا روزی که تو را دیدم دیدم و پسندیدماز برق نگاه تو والله که لرزیدمگفتم نمیشم عاشق کاش تو را نمی دیدماومد به سر این دل از هر چی میترسیدمای دل که خطا کردی مشت منو وا کردیدر کوچه و پس […]

دانلود آهنگ ره صدق و صفا پویم گل باغ وفا جویم – علی گویم – همراه دکلمه – از آغاسی

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی لیست بقیه آهنگهای آغاسی علی گویم ره صدق و صفا پویمگل باغ وفا پویمزاشکم خاک ره شویمعلی گویم .علی جویمعلی گویم .علی جویم علی گویم .علی جویمعلی گویم .علی جویم چه در مستی و هوشیاریچه در خواب و چه بیداریچه در صحت چه بیماریعلی گویم.علی […]