دانلود آهنگ این روزا رو تن مردم پره از درد مزمن – تلخ – از آریا آرام نژاد

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی تلخ  این روزها رو تن مردم پر از یک درد مزمنهمه زیر خط فقرن نمیبینی مرد مومنتو میگفتی برکت نفت میشینه روی سفره هامونحالا نه سفره ای مونده نه یک لقمه نونراضی نیستم از خودم که به تو رای آره دادمسربلند نبودی هرگز در جواب […]