دانلود آهنگ شد نغمه خوان مرغ سحر چشمان من مانده به در از امین ا… رشیدی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی  چشم به راه   شد نغمه خوان مرغ سحر چشمان من مانده به در قلبم گواهی میدهد که او نمی آید دگر ای دل کجا رفته چرا رفته ز من راز خود نهفته شب تا سحر یک دم ز دست غم دگر چشم من نخفته